விடுதலை

(Chinniah Rajeshkumar)

சினிமாப் படம் வந்த வேகத்தில் அதன் கதாபாத்திரங்களின் பின்னணி பற்றி சமூக வலைத்தளங்களில் உண்மையும் பொய்யும் கலந்த தகவல்கள் வெளிவருகின்றன. புலவர் கலியப்பெருமாள் ,தமிழரசன் பற்றிய பல விவரங்களும் வெளிவருகின்றன