உக்ரேன் யுத்தக் களம்: ’Z’ குறியீட்டுக்கு அர்த்தம் என்ன?

உக்ரேன் படையெடுப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள ரஷ்ய இராணுவ வாகனங்கள், போர் தளவாடங்களில் ‘Z’ என்ற எழுத்து இடம்பெறுள்ளது. இந்த எழுத்திற்கு என்ன அர்த்தம் என்ற வாதவிவாதங்கள் தற்போது எழுந்துள்ளன.