பொருளாதார நெருக்கடி! இலங்கையை அடுத்து மாலைத்தீவா?

இன்று எமது நாடு  பாரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது. இதற்குத் தீா்வை தேட வேண்டிய அரசாங்கம், நாளுக்கு நாள்  தனது பொறுப்பிலிருந்து நழுவி வருகிறது. அத்தியாவசிய தேவைகளை மக்கள் முற்றாக இழந்திருக்கின்றாா்கள். மக்களின் உாிமைப்  போராட்டம் இப்போது வீதிகளுக்கு வந்திருக்கிறது.