தோழர் ‘சே’ இன் பிறந்த நாள் இன்று

(Sutharsan Saravanamuthu)

சக மனிதனை நேசிக்க தெரிந்த மனிதன் சேவுக்கு இன்று பிறந்த நாள், அவருக்கு எனது பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்.இன்றுவரை வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து இந்திய ஏழை விவசாயிகளை சந்தித்த ஒரே தலைவன் சே தான்,இலங்கைக்கு வந்து தேயிலை தோட்ட தமிழர்களை சந்தித்தார் .உலகிலே மலையக தமிழர்களை சந்தித்த ஒரே தலைவர் இன்றுவரை அவர் ஒருவர்தான், மலையகத்தில் சே தன் கையினால் நட்டுவைத்த மரம் இன்றும் உண்டு, சே இலங்கை வந்தார் என்ற விடயமே பல தமிழர்களுக்கு தெரியாது.