பணம் என்றால் பிணம் தின்னும் சன் குழுமம்! உடன்பிறப்புகள் கொந்தளிப்பு!


கடந்த சில நாட்களாக அதிமுக அரசின் சாதனைகள் விளம்பரங்கள் தொடர்ச்சியாக சன் தொலைகாட்சியில் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது திமுகவினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும்,ஆத்திரத்தையுமேற்படுத்தியுள்ளது!