மழைநீர் சேமிப்பு

இரணைமடு குளத்தின் கண அளவிலும் பார்க்க நான்கு மடங்கு கொள்ளளவு கொண்ட நீர்நிலைகளை உருவாக்கிக் காட்டியுள்ளார்கள் அமீர்கான் மற்றும் கீரன் ராவ் தம்பதியினர். அவர்களுடைய இந்தப் பணி மேலும் தொடர்கிறது.