அங்குரார்ப்பண கூட்டம்

ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணி (DTNA)யின் அம்பாறை மாவட்டக் குழுவின் அங்குரார்ப்பணக் கூட்டம்ஞாயிற்றுக்கிழமை (28)  நடைபெற்றது.