ஆரம்பமான யாழ்ப்பாண சர்வதேச வர்த்தகச் சந்தை

12 வது யாழ்ப்பாணம் சர்வதேச வர்த்தகச் சந்தை இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாணம் முற்றவெளி மைதானத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சந்தை நாளை மறுதினம் வரை இடம்பெறவுள்ளது.  இதற்கு யாழ்ப்பாணம் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் சம்மேளனத்துடன் இணைந்து எல்.ஈ.சி.எஸ் (LECS) நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ள நிலையில் சர்வதேச வர்த்தக மன்றம், கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு மற்றும் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம் ஆகியன இதற்கு அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.