‘இராஜினாமா செய்வதாகக் கூறுகிறார் மே’

தனது ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து பிரித்தானியா வெளியேறும் (பிரெக்சிற்) ஒப்பந்தத்துக்கு நாடாளுமன்றத்தின் ஆதரவைப் பெறும் இறுதி முயற்சியாக தான் இராஜினாமா செய்யப்போவதாக பிரித்தானியப் பிரதமர் தெரெசா மே நேற்று முன்தினம் தெரிவித்துள்ளார்.