இலங்கை சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு விசா இல்லாத பயணத்தை அங்கிகரித்த தாய்லாந்து

இலங்கை உட்பட வேறு 36 நாடுகளின் சுற்றுலாப்பயணிகள் விசாவில்லாமல் தாய்லாந்துக்குள் நுழைய முடியுமென்பதுடன் 60 நாள்கள் வரையில் தங்கியிருக்கலாமென வெளிவிவகார அமைச்சர் அலி சப்ரி தெரிவித்துள்ளார்.