இவர்களுக்கும் இடம் உண்டு

இந்தியாவில் வாக்குரிமைக்கான வயது 18. ஆனால், 38 வயதில்தான் தனக்கான வாக்குரிமையைப் பெற்றிருக்கிறார் நளினி கிருபாகரன்.
காரணம், இவர் தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கைத் தமிழர்.