உக்ரேனில் இராணுவச் சட்டம் பிரகடனம்

உக்ரேனுக்கு எதிராக ரஷ்யா இராணுவ நடவடிக்கையை ஆரம்பித்ததை அடுத்து, உக்ரேன் அதிபர் வோலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி அந்நாட்டில் இராணுவச் சட்டத்தை அறிவித்தார்.