கூட்டமாக வெளியேறும் பலஸ்தீனிய மக்கள்

People mourn victims at a hospital in central Gaza Strip city of Deir el-Balah, on Dec. 11, 2023. The Ministry of Health in Gaza announced on Monday that the Palestinian death toll in the Gaza Strip has exceeded 18,000 as a result of the Hamas-Israel conflict since Oct. 7. (Photo by Xinhua via Getty Images)

காசா-எகிப்து எல்லையில் உள்ள ரஃபா நகரில் கூடாரங்கள் அமைத்து வசித்து வருவோர் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல், இஸ்ரேலுக்கு எதிராக கடும் எதிர்வினையை ஆற்றியுள்ளது.