கொத்தலாவல சட்டமூல எதிர்ப்பு; ஒன்லைன் ஓப்

கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழக சட்ட மூலத்தை எதிர்த்து இலங்கையில் உள்ள அனைத்து அரச பல்கலைக்கழகங்களின் விரிவுரையாளர்கள், நாளை (28) ஒன்லைன் விரிவுரைகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளில் இருந்து விலகுவர் என்று பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் சம்மேளனங்களின் தலைவர் பேராசிரியர் ஷாம பன்னேகஹ தெரிவித்தார்.