சிக்கலுக்குள்ளாகும் அஸார்பைஜான், ஆர்மேனியயுத்தநிறுத்தம்

புதிய தாக்குதல்களை ஆரம்பித்ததாக அஸார்பைஜான், ஆர்மேனிய இனப் படைகள் ஒன்றையொன்று மாறி மாறி நேற்று குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், நாகொர்னோ-கரபாஹ் தொடர்பிலான கடும் மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையிலான இரண்டு நாள்கள் மனிதாபிமான யுத்தநிறுத்தம் மிகுந்த சிக்கலுக்குள்ளாகியுள்ளது.