சீனா சினோபார்முக்கு முதலாவது கொவிட்-19 தடுப்புமருந்து அனுமதி

சீன அரச ஆதரவிலான பாரிய மருந்துற்பத்தி நிறுவனமான சினோபார்மின் பிரிவொன்றால் உருவாக்கப்பட்ட கொவிட்-19 தடுபுமருந்தொன்றுக்கு சீனா இன்று அனுமதியளித்துள்ளது. குறித்த தடுப்புமருந்தின் தொழிற்படு திறனானது பொதுவெளியில் வெளியிடப்பட்டிருக்காதபோதும், இடைக்காலத் தரவின் அடிப்படையில் கொவிட்-19-ஐ கொண்டிருப்பதை குறித்த தடுப்புமருந்தானது 79.34 சதவீதம் தடுப்பதாக இதன் உற்பத்தியாளர் நேற்று தெரிவித்திருந்தது. இந்த தடுப்புமருந்தை இம்மாதம் முதலில் ஐ. அரபு அமீரகம் அனுப்பியிருந்ந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.