சீன டமாக் கிளீன் பார்க் திட்டம் முடங்கியது

நாட்டின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவோம், ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு தருவோம், தொழில் துறையில் புரட்சியை ஏற்படுத்துவோம் என, பெரும் ஆரவாரத்தோடும், ஆடம்பரத்தோடும் அறிவிக்கப்பட்ட டமாக் ஜாபா தொழில் பூங்காவின் கட்டுமானப் பணிகள் நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக் கிடக்கின்றன.