தமிழர்சமூகஐனநாயகக்கட்சியின் (SDPT) தோழமை தினம்

திருகோணமலை மூதூர் கங்குவேலியில் தமிழர்சமூகஐனநாயகக்கட்சியின் (SDPT) தோழமை தினம், இலவச கண் ப‌ரிசோதனை முகாம்நடைபெற்று இலவச மூக்கு கண்ணாடியும் வழங்கபட்டது,