தோற்றும் விலகல் சுற்றில் வேல்ஸ்

இந்நிலையில், இப்போட்டியில் தோற்றிருந்தபோதும் கோலெண்ணிக்கை அடிப்படையில் குழு ஏயில் இரண்டாமிடம் பெற்ற நிலையில், விலகல் முறையிலான சுற்றுக்கு வேல்ஸ் தகுதி பெற்றுள்ளது.

இதேவேளை, அஸார்பைஜானில் நடைபெற்ற துருக்கியுடனான போட்டியில் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிற்ஸர்லாந்து வென்றது. சுவிற்ஸர்லாந்து சார்பாக, ஸ்கொட்ரான் ஷகி இரண்டு கோல்களையும், ஹரிஸ் ஸெஃபெரோவிச் ஒரு கோலையும் பெற்றனர். துருக்கி சார்பாகப் பெறப்பட்ட கோலை இர்ஃபான் கஹ்வெசி பெற்றிருந்தார்.

அந்தவகையில், குழுவில் இறுதியிடம் பெற்ற துருக்கி தொடரிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டது.