தோழர் தி. பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் மறைந்தார்

(பெ. முத்துலிங்கம்)

தோழர் பால நேற்று முன் தினம் (21ம் திகதி) நான் நடாத்திய இணையவழி சர்வதேச தேயிலைத் தின நிகழ்வில் கலந்துக் கொள்ள இருந்தார். அன்று நிகழ்வு நடந்துக்கொண்டிருக்கையில் பி.ப 3.30 க்கு தமிழகன் அவர் இறந்துவிட்டார் என்ற செய்தியை அனுப்பினார்.