நிலாவெளி கிராமிய தொழிலாளர் முன்னேற்ற சம்மேளனம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

(தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி, திருகோணமலை செய்தியாளர்)

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சியின் கீழ் நிறுவப்பட்ட தொழிலாளர் சங்கமானது 31/12/2016 நிலாவெளியில் கட்சியின் தலைவர் தி.ஸ்ரீதரன்(சுகு), மாவட்ட செயலாளர் சத்தியன், நிதி பொறுப்பாளர் கிருபா மற்றும் திருகோணமலை கட்சியின் முக்கியஸ்தர்கள் பவியன், ஓங்காரம் முன்னிலையில் தொழில் சங்கமான நிலாவெளி கிராமிய தொழிலாளர் முன்னேற்ற சம்மேளனம் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. அதில் அதிகளவான உறுப்பினர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டனர்.