நேபாள ஆளும் கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட பிரதமர்

நேபாளத்தின் ஆளும் கட்சியான கம்யூனிசக் கட்சியிலிருந்து அந்நாட்டின் இடைக்காலப் பிரதமர் கே.பி. ஷர்மா ஒளி இன்று வெளியேற்றப்பட்டதாக அவரது எதிரணியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.