பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் தேச ஐ. அமெரிக்க பட்டியலில் கியூபா

பயங்கரவாதத்துக்கு ஆதரவளிக்கும் தேசங்களின் ஐக்கிய அமெரிக்க பட்டியலில் கியூபாவை இணைத்துள்ளதாக ஐ. அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் நிர்வாகமானது நேற்று அறிவித்துள்ளது.