‘பலாலி விமான நிலையம் சிறந்த உறவுப்பாலமாக அமையும்’

பலாலி விமான நிலையத்தை, சர்வதேச விமான நிலையமாக மாற்றுவது இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்குமிடையே சிறந்த உறவுப்பாலமாக அமையுமென, போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் அர்ஜுன ரணதுங்க தெரிவித்தார்.