பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானை விலக்கும் வகையில் பேரணி

பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கானின் விலக்கலை வலியுறுத்தி தலைநகர் இஸ்லாமபாத்துக்கான பேரணியில் அடுத்த மாதங்களில் இணையுமாறு பேரணியொன்றில் அரசாங்கத்துக்கெதிரான கூட்டணியின் தலைவர்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஆதரவாளர்களை பேரணியொன்றில் நேற்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.