பெண் எம்.பிக்கள் நினைவு கூர்ந்தனர்

பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச தினம் இன்றாகும் (25) இன்றையதினம் ஓரஞ் நிறத்திலான சாரிகளை அ​ணிந்து, பாராளுமன்ற பெண் எம்.பிகள், நினைவுகூர்ந்தனர்.