பைடனும், புட்டினும் இணக்கம்

இணையப் பாதுகாப்பு, ஆயுதக் கட்டுப்பாட்டு பேச்சுக்களை ஆரம்பிக்க ஐக்கிய அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடனும், ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புட்டினும் நேற்று இணங்கியுள்ளனர்.