மக்களோடு மக்களாய்: தமிழர் ஜனநாயகக் கட்சி

வவுனியாவில் தமிழர் ஜனநாயக கட்சியினர் நடாத்திய தியாகிகள் தினம் உலகெங்கும் நடைபெற்ற இணைய வழி செயற்பாட்டின் ஒரு அங்கமாக செயற்படுதப்பட்டது