மக்கள் ஊரடங்கு: குழந்தைகளின் திறமையைப் பதிவு செய்யும் போட்டி: இயக்குநர் சேரன் அறிவிப்பு

மக்கள் ஊரடங்கு அன்று குழந்தைகளின் திறமையை வீடியோவாக பதிவு செய்யும் புதிய போட்டியொன்றை அறிவித்துள்ளார் இயக்குநர் சேரன்