மட்டக்களப்பு பாடுமீன் பொழுது போக்கு கழகம் நடாத்தும் பத்மநாபா ஞாபகார்த்த சவால் கிண்ண உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி!!