மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அதிகரிக்கும் டெங்கு

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் டெங்கு நோய் பரவல் வேகமாக அதிகரித்து வருகின்றது. இம்மாதம் 08ஆம் திகதி முதல் 15ஆம் திகதி வரையான ஒருவார காலத்துக்குள் 145 பேர் டெங்கு நோய் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.