மணிப்பூர் அவலம்

வீடியோவில் காணப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் வயது சுமார் 20 வயது என்றும் மற்றொரு பெண்ணின் வயது 40 என்றும் கூறப்படுகிறது.இந்த வீடியோவில் இரண்டு பெண்கள் மட்டுமே காணப்படுவதாகவும், ஆனால் அந்த கும்பல் 50 வயது பெண் ஒருவரையும் ஆடையை களைய வற்புறுத்தியதாகவும் இந்த பெண்கள் தங்கள் புகாரில் தெரிவித்துள்ளனர்.