மரண அறிவித்தல்

செபஸ்தியாம்பிள்ளை டேவிற் காலமாகிவிட்டார்


தோழர் மாவின்(Roy Danton) இன் தந்தையார் ஊர்காவற்துறை, யாழ்ப்பாணம், இலங்கையில் காலமாகிவிட்டார். ஏனைய விபரங்கள் தாதமாக அறிவிக்கின்றோம். அவரின் துயரச் செய்தியில் தமிழர் ஜனநாயகக் கட்சியினர்(SDPT) இணைந்து கொள்கின்றனர். நாற்பது வருடங்களுக்கு மேலாக ஈழவிடுதலைப் போராட்டத்தில் தோழர் மாவினும் அவரது குடும்பமும் மிகவும் நெருக்கமான பங்களிபை செய்தவர்கள். அவரின் தந்தையின் இழப்பு கவலைக்குரியது அவருக்கு ஆதரவாக ஆறுதலாக நாம் இருப்போம்.