மாலைதீவுகளின் கோரிக்கைக்கு இந்தியா, சீனா ஒப்புதல்

மாலைத்தீவு இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கான விலையை அமெரிக்க டொலருக்கு பதிலாக உள்நாட்டு நாணயங்களில் அளிக்க சீனா மற்றும் இந்தியா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக அந்நாடு தெரிவித்துள்ளது.