ரஷ்யாவின் அறிவிப்பால் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு இடையில் முரண்பாடு

ரஷ்யாவின் எரிவாயு மற்றும் மசகு எண்ணெய் இறக்குமதியை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு இடையில் இணக்கம் எட்டப்படவில்லை என ஜேர்மனி தெரிவித்துள்ளது.