ரூபாய் சரிகிறது

கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதி இன்று (07) குறைந்துள்ளதை இலங்கை மத்திய வங்கியின் இன்றைய நாணய மாற்று விகித அறிக்கை மூலம் அறியக்கூடியதாகவுள்ளது.