விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு: 35 விருதுகளைத் திருப்பித் தர குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை நோக்கிச் சென்ற தடகள வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்தம்

வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக விவசாயிகள் நடத்தும் போராட்டத்துக்கு ஆதரவாக, தடகள வீரர்கள் தாங்கள் பெற்ற பதக்கங்கள், விருதுகளைத் திருப்பி அளிக்க குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையை நோக்கிச் சென்றபோது போலீஸார் அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பினர்.