சோவியத் யூனியனின் வீழ்ச்சியும் விளைவும்

செம்படை தனது பாதையில் சந்திக்கும் தடை கற்களால் பின்னடைவை சந்திக்கலாம், ஆனால் தடைகளை அகற்றி தொடர்ந்து வீரநடை போடும். இறுதி வெற்றி செங்கொடி ஏந்தி வரும் சோவியத்தின் செம்படைக்கே!சிந்திக்கச் சந்திப்போம், தலை நகர் சென்னையில்.செந்தீ சிந்தனைகள் நவம்பர் குளிரைக் கருக்கட்டும். புரட்சி தின வரலாறு விரி வான புறப்பாடாய் இருக்கட்டும். அரங்கத்தின் கருத்துக்களால் சிவப்பெண்ணம் சிறைமீறி திறக்கட்டும்.உங்கள் பங்களிப்பால் விதை வைக்கும் நல் நிகழ்வு மென்மேலும் சிறக்கட்டும்.சென்னையில் கூடுவோம், சிந்திப்போம், செயலாற்றுவோம்!தோழமையுடன் வரவேற்கும்,

S. Bhaskaran (UCPI)