கியூபா நாட்டின் வரலாற்றில் அழிக்க முடியாத ஆளுமை

அமெரிக்க வல்லரசை அரை நூற்றாண்டுகளாக எதிர்த்து நின்ற சிங்கம்

ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் மூன்றாவது நினைவு தினம்

கியூபாவை ஒரு கட்சியால் ஆளப்படும் நாடாக அரை நூற்றாண்டு காலம் ஆட்சி செய்தவர்தான் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ.அவர் மறைந்து இன்றுடன் மூன்று வருடங்கள்.