டாக்டர் கோட்னீஸ் அவர்களின் 110ஆவது பிறந்த தினம்

யப்பானிய ஏகாதிபத்தியவாதிகளின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராகப் போரடிய சீன மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்துக்கு உதவுவதற்காக சீனாவுக்கு சென்ற ஐவர் அடங்கிய இந்திய மருத்துவர் குழுவில் ஒருவராகச் சென்று, சீன மண்ணிலேயே தனது தியாக மரணத்தைத் தழுவிக்கொண்ட இந்திய டாக்டர் துவாரகாநாத் கோட்னீஸ் – Dwarkanath Kotnis – (சீனப் பெயர் ஹீ டைகுவா – Ke Di Hua) அவர்களின் 110ஆவது பிறந்த தினத்தை ஒக்ரோபர் 10ஆம் திகதி சீன மக்கள் மிகவும் உணர்வுபூர்வமாகக் கொண்டாடியுள்ளனர்.