அஞ்சல: மார்க்கண்டு ராமதாசன்

(Jaffna Fashion)

(1957 – 2021)

யாழ்ப்பாணக் குளப்புனரமைப்பு முன்னோடி

காணாமல் போன யாழ்ப்பாணக் குளங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டும் மற்றக்குளங்கள் புனரமைக்கப்படவும் வேண்டும் என்று எச்சரித்தும் தானே குளங்களைப் புனரமைத்தும் இந்த மகத்தான பணியை, மக்கள் இயக்கத்தை தொடக்கிவைத்த முன்னோடி இன்று தனது விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் நனவாகின்ற, இந்நாள் முதல்வர் மணிவண்ணன் காலத்தில் ஆரியகுளம், துரும்பைக்குளம், வட்டக்குளம், யாழ் நகரக்குளம் புனரமைக்கப்படுகின்ற காலத்தில் அதனைப் பார்க்க கொடுத்துவைக்காமால் இன்றைய தினம் காலமானார். நாளை இவரது பூதவுடல் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு பொதுமக்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆதரவாளர்களின் அஞ்சலிக்காக எடுத்து வரப்படுகிறது.