இது தான் தமிழ் !

இது தான் தமிழ் ! அனைத்தையும் படிக்க ஒரு பிறவி போதாது..

பெயர்களையாவது படித்து அறிவோம்..

1. தேவாரம்

2. திருவாசகம்

3. திருமந்திரம்

4. திருவருட்பா

5. திருப்பாவை

6. திருவெம்பாவை

7. திருவிசைப்பா

8. திருப்பல்லாண்டு

9. கந்தர் அனுபூதி

10. இந்த புராணம்

11. பெரிய புராணம்

12. நாச்சியார் திருமொழி