அகதிகளை திருப்பியனுப்புவதை முடிவுக்கு கொண்டு வரவுள்ள ஐ. அமெரிக்கா

ஐக்கிய அமெரிக்க எல்லையை வந்தடையும் குவாத்தமாலா, எல் சல்வடோர், ஹொண்டூரஸிலிருந்து வந்த அகதிகளை திருப்பி அனுப்பும் ஐ. அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப்பின் நிர்வாகத்தின் கீழான குறித்த நாடுகளுடனான ஒப்பந்தங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வர ஐ. அமெரிக்கா தீர்மானித்துள்ளது.