காசா நான்கு தசாப்தங்கள் பின்நோக்கி நகர்வு

இஸ்ரேல் ஹமாஸ் யுத்தம் காரணமாக கடந்த நாற்பது வருட காலமாக கல்வி, சுகாதாரம் அடங்கலாக சகல மனித அபிவிருத்தி பிரிவுகளிலும் காசா எல்லைப் பகுதியில் வசித்த மக்கள் பெற்றுக் கொண்ட முன்னேற்றம் இதுவரையில் அவர்களுக்கு இல்லாமல் போயுள்ளதுடன், அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் மீண்டும் 1980 ஆம் ஆண்டை நோக்கி பின்னடைந்துள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் அரபு நாடுகளுக்கான வலய பணிப்பாளர் அப்துல்லா அல் தர்தாரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.