கூட்டம் கூட்டமாக சீனாவை விட்டு வெளியேறும் வெளிநாட்டினர்

பீஜிங்கின் கடுமையான பூச்சிய கொவிட் கொள்கைகள் காரணமாக, சீனாவில் இருந்து பல வெளிநாட்டவர்கள் வெளியேறிவருகின்றனர். இந்தக் கொள்கையானது, மக்களை வாரக் கணக்கில் வீட்டுக்கு உள்ளேயே இருக்க கட்டாயப்படுத்துவதால், விநியோகச் சங்கிலி சிக்கல்கள் முதல் பன்னாட்டு நிறுவன மூடல்கள் வரை இடம்பெற்று வருகின்றன.