ஜனாதிபதி தேர்தலிலிருந்து நிக்கி ஹாலே விலகல்?

அமெரிக்க ஜனாதிபதித் தேர்தலில் குடியரசு கட்சியின் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்படுவதற்கான போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக இந்திய அமெரிக்கரான நிக்கி ஹாலே அறிவித்துள்ளார்.