தமிழகத்தில் இலங்கை அகதிகள் முகாம்களில் கொரோனா

தமிழகத்தில் இலங்கை அகதிகள் முகாம்களில் கொரோனா, பாதிப்பிலும் தமிழக அரசுக்கு கொரோனா நிவாரண நிதிவழங்கிய முகாம் மக்கள்
தமிழகத்தில் 107 முகாம்கள் அமைந்துள்ளன,இவை தமிழக மக்கள் வாழும் குடியிருப்புகளுக்கு அண்;ணமையில் அரசு நிலங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.முகாம் குடியிருப்புகள் ஆனது மிகவும் நெருக்கமாக தொகுப்புகளாக அமைக்கப்பட்டள்ளது. .இதனால் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால்,மற்றவர்களுக்கு எளிதில் பரவும் அபாயம் உள்ளது.