திருகோணமலையில் தியாகிகள் தினம்

9 வது தியாகிகள் தினத்தின் போது திருக்கோணமலை தமிழர் சமூக ஐனநாயகக்கட்சியின் காரியாலயத்தில் பத்மநாபா உருவச்சிலைக்கு தோழர்கள் மாலை அணிவித்து அஞ்சலிசெலுத்தினர்.