தோற்றும் விலகல் சுற்றில் வேல்ஸ்

யூரோ கிண்ணத் தொடரின் விலகல் முறையிலான சுற்றுக்கு வேல்ஸ் தகுதி பெற்றுள்ளது. இத்தாலியில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற அவ்வணியுடனான போட்டியில் 0-1 என்ற கோல் கணக்கில் வேல்ஸ் தோற்றிருந்தது. இத்தாலி சார்பாகப் பெறப்பட்ட கோலை மட்டியோ பெஸ்ஸினா பெற்றிருந்தார்.