முன்னாள் யாழ் மாநகர மேயர் துரையப்பா

(George RC)

நான் பட்டணத்துப் பாடசாலையில் படித்த காலத்தில், பாடசாலை முடிந்து கிராமத்திற்கான நெடுந்தூரப் பயணத்திற்காக, யாழ்.பிரதான வீதியில் உள்ள திருக்குடும்ப கன்னியர் மடத்திற்கு அருகில் உள்ள பஸ் தரிப்பில் காத்திருப்பேன்.